top of page

PREVIEW: Class of 2016 paves the way for a new weekly column

imgres-1

אני דניאל בן-אבנר והייתי בהיברו אקדמי שתים עשרה שנים. יש לי הרבה דברים טובים לומר על בית הספר הזה אבל עכשיו אני רוצה לומר תודה למחלקה לעברית. כשהייתי  ילד קטן, נסעתי  לישראל כדי לפגוש את המשפחה שלי. לא ידעתי עברית ולא יכולתי לדבר עם המשפחה שלי. בפעם האחרונה שנסעתי לישראל הצלחתי לדבר עם המשפחה שלי ויכולתי ללמוד על החיים שלהם ובגלל זה אני רוצה לומר תודה.דיברתי עם הסבתא שלי בפעם הראשונה על דברים רצינים כי למדתי עברית בבית הספר,התחברתי לבני דודים שלי כי בבית ספר שלי למדתי איך לדבר איתם ועכשיו אני יכול להיות חבר של הבני דודים שלי. בגלל זה אני לא צריך לומר תודה אלא אני רוצה לומר תודה!  הייתי בכיתה של מורה יערה במשך שנתיים ולמדתי ממנה את העברית. יש הרבה מורות טובות אבל מורה יערה היא בלב שלי כי היא לימדה אותי ובזכותה עכשיו אני יכול לדבר עם אבא שלי בעברית וכמובן גם עם כל המשפחה שלי.

!תודה

By: Daniel Ben-Avner

בשיעור עברית שלי, אנחנו לומדים על חופש. בשיעור אנחנו מדברים ולומדים על המשמעות של חופש, ואם יש לנו חופש בחיים שלנו. אנחנו גם לומדים על הסוגים השונים של חופש, כמו בחירה חופשית, יד חופשית, חופש המחשבה וחופש דיבור. אהבתי מאוד את הנושא של בתי ספר חופשים. בבתי ספר האלה, התלמידים בוחרים מה הם לומדים ואיך לומדים. כאשר דיברנו בכיתה על הנושא הזה  התחלנו לדבר על הבית ספר שלנו ואיך בית הספר שלנו יכול להשתפר. כולנו יודעים שהבית ספר שלנו לא מושלם, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לרצות לשפר. אנחנו רוצים שכל יום בבית ספר  תהיה שעה אחת שבה התלמידים יכולים  לעשות מה שהם רוצים. לדוגמה, תלמידים יכולים ללכת לכיתת מדע, לחדר כושר, או לחדר מחשבים לקרוא חדשות. בשעה החופשית  התלמידים יכולים למצוא את מה .שהם אוהבים וזוהי דוגמא לחופש בתוך בית הספר 

By: Jacob Mitrani

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page